Het voorm. polderhuis in Markenbinnen betekenis & definitie

van de polder Starnmeer en Kamerhop (Starnmeerdijk 21), gelegen ten oosten van Markenbinnen, is een tegen de dijk gebouwd herenhuis dat vanouds tevens een uitspanning was. Terzijde staat een houten aanbouw met dakbalustrade.

Een grote gevelsteen vermeldt de bouw van het polderhuis in 1787 en de namen van het toenmalige polderbestuur. De grote vergaderzaal heeft een 18de-eeuwse betimmering en een betegelde schouw met een in stucwerk in Lodewijk XVI-stijl gedecoreerde schoorsteenmantel.