Het voorm. badhuis in Hilversum betekenis & definitie

(Meidoornstraat 2) kwam in 1920-'21 tot stand naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok. Het gebouw is symmetrisch gescheiden in gedeelten voor mannen en vrouwen.

Gepubliceerd op 26-05-2017