Het station in Bussum betekenis & definitie

‘Naarden-Bussum’ (Stationsweg 3) werd in 1925-'28 gebouwd ter vervanging van het station uit 1874. Het door H.G.J.

Schelling in zakelijk-expressionistische stijl ontworpen gebouw heeft een kubusvormig entreegedeelte met een hoge hal en lagere zijvolumes met platte daken. Het huidige eilandperron met geklonken spanten dateert uit 1917.