Het monument met uitkijktoren in Den Oever betekenis & definitie

op de Afsluitdijk staat op de plaats waar op 28 mei 1932 het laatste gat in de dijk werd gedicht. Deze in 1933 naar ontwerp van W.M.

Dudok opgetrokken zakelijk-expressionistische uitkijktoren was een geschenk van de uitvoerende aannemers.Het in basaltlava uitgevoerde basement bevat een lunchroom met daarboven een overdekt uitzichtplateau richting IJsselmeer en een bronzen herdenkingsplaquette (1953, H. Krop). Hierop staan drie steenzetters en de gevleugelde uitspraak: ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’. Een opengewerkte betonnen toren met spiraalvormige trap leidt naar het hoge uitzichtplateau richting Waddenzee. In 1952-'56 heeft men het monument verbouwd en in 1982 is in de toren een souvenirwinkeltje ingericht. De loopbrug over de snelweg dateert van de verdubbeling tot autosnelweg in 1976.