Het heempark in Bloemendaal betekenis & definitie

‘Thijsse's Hof’ (Brederolaan ong.) werd in 1925 aangelegd in een gedeelte van het Bloemendaalse Bos dat behoorde bij de 18de-eeuwse buitenplaats Saxenburg. Dit heempark met duinbos, vallei en duinheide werd aangelegd naar plannen van C. Sipkes en aan bioloog Jac.P. Thijsse aangeboden ter gelegenheid van diens 60ste verjaardag. Het standbeeld van Thijsse is uit 1995 (J. Prinsen). L.A. Springer ontwierp het hertenkamp (1929-'30) met vijver in landschappelijke stijl.

Gepubliceerd op 26-05-2017