Gemalen in Uitgeest betekenis & definitie

Het voorm. stoomgemaal Meldijk 54, gebouwd in 1874 naar plannen van W.C. en K. de Wit, kreeg in 1925 een elektromotor. Het sobere neoclassicistische machinegebouw met gietijzeren rondboogvensters dient deels als atelier.

Bij het gemaal ligt een van oorsprong laat-middeleeuwse sluis als verbinding tussen het Binnenmeer en het Uitgeestermeer.Deze sluis met houten puntdeuren is in 1950 verbreed en voorzien van een ijzeren ophaalbrug. Het voorm. stoomgemaal Limmen (Fielkerweg 4) werd in 1879 gebouwd op de plaats van de Zuidermolen, die samen met de Noordermolen bij Akersloot de Polder Groot-Limmen bemaalde. In 1919 heeft men de stoommachine vervangen door een elektromotor. Het machinegebouw met tuitgevels is versierd met een getrapt boogfries en lisenen in gele baksteen.