Gemalen in Bovenkarpsel betekenis & definitie

Het voorm. gemaal Grootslag (Zuiderdijk 7) is een sober neoclassicistisch gebouw uit circa 1870 naar plannen van W.C. en K. de Wit. Het voorm. gemaal Grootslag II (Zuiderdijk 5), bestaande uit een machinegebouw met ketelhuis en gemetselde schoorsteen, kwam in 1907 tot stand. Het machinegebouw bevat een elektromotor (1940) en een centrifugaalpomp.

Gepubliceerd op 26-05-2017