De voorm. V.V.V.-kiosk in Bergen betekenis & definitie

(Oude Prinsweg 25) dateert van 1922. De in 1907 opgerichte vereniging kreeg onderdak in een door architect en penningmeester J.C. Leijen ontworpen houten kiosk met tentdak.

Gepubliceerd op 26-05-2017