De voorm. R.K. St.-Vituskerk in Bussum betekenis & definitie

(Brinklaan 115) is een driebeukige basilicale kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits. Het ontwerp van P.J.H. Cuypers voor deze in 1883-'84 gebouwde neogotische kerk is geïnspireerd op de vroeg-14de-eeuwse Broederenkerk te Zutphen. Naar plannen van J.Th.J. Cuypers werd in 1896 de toren toegevoegd. Uit 1936 dateert de aangebouwde doopkapel (G. Vos). Na brandschade in 1988 heeft men de kerk in 2000 verbouwd tot appartementen. De voorm. pastorie (Brinklaan 117) is een fors dwars pand uit circa 1884.

Gepubliceerd op 26-05-2017