De voorm. openbare lagere school in Zuiderwoude betekenis & definitie

(Dorpsstraat 34-36), bestaande uit een onderwijzerswoning en dwars daarachter enkele lokalen, werd in 1869 gebouwd en rond 1920 ingrijpend verbouwd. De school heeft tot 1980 dienst gedaan.