De voorm. openbare lagere school in Westerland betekenis & definitie

(Westerlanderweg 61) is een tweeklassige school uit 1886 met een haakse achterbouw uit 1903.

Gepubliceerd op 30-05-2017