De voorm. openbare lagere school in Oosterend betekenis & definitie

(Peperstraat 28) is een drieklassige school uit 1886 (verbouwd circa 1920).

Gepubliceerd op 30-05-2017