De voorm. Herv. kerk ivan Binnenwijzend in Oosterblokker betekenis & definitie

(Binnenwijzend 54), gelegen ten oosten van Oosterblokker, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor. In de geveltoren hangt een door Claude Fremy gegoten klok (1684). Nadat de

15de-eeuwse kerk ter plaatse in 1911 was afgebrand, volgde een herbouw in gotiserende vormen naar plannen van J.F.L. Frowein. Sinds 1967 dient het gebouw als woonhuis en atelier. De pastorie (Binnenwijzend 52) dateert uit 1862.

Gepubliceerd op 30-05-2017