De voorm. Herv. kerk in Nibbixwoud betekenis & definitie

(bij Dorpsstraat 60), ook wel ‘Bessie’ genoemd, is een zaalkerk met houten geveltoren, die in 1834 een 14de-eeuwse tufstenen kerk verving. In 1980 heeft men de kerk verbouwd tot cultureel centrum.

Haaks vóór de kerk verrees in 1860 het als middenganghuis uitgevoerde eenlaagse raadhuis (Dorpsstraat 60) met sobere neoclassicistische deuromlijsting. Na de opheffing van de gemeente (1979) is dit gebouw bij het cultureel centrum gevoegd (1982).

Gepubliceerd op 30-05-2017