De voorm. Bank van Lening in Haarlem betekenis & definitie

(Kleine Houtstraat 70-72) [35] is een U-vormig gebouw, dat in fasen is ontstaan ter plaatse van het middeleeuwse Lazaristenklooster (gesticht circa 1390).

Rond 1525 liet burgemeester Gerrit Steffensz van Wissen hier het rechter bouwdeel met trapgevel optrekken als woning. Omstreeks 1560 werd daaraan linksachter een haakse vleugel toegevoegd. De dwarse straatvleugel met natuurstenen banden kwam rond 1620 tot stand, waarbij men de oude tuinmuur als de onderbouw heeft gebruikt en het laat-gotische natuurstenen tuinpoortje heeft herplaatst als ingang. De haakse vleugel langs de Gortestraat verrees rond 1660.

Binnen bevinden zich een 16de-eeuwse spiltrap en deels houten, deels stenen balkconsoles (circa 1525). Het in 1972-'76 gerestaureerde complex was van 1622 tot 1958 in gebruik als Bank van Lening. Nu zijn hier een restaurant en een boekhandel gehuisvest.

Gepubliceerd op 26-05-2017