De Stevinsluizen in Den Oever betekenis & definitie

Gebouwd in 1927-'32 aan het begin van de Afsluitdijk, bestaan uit een schutsluis met tussenhoofd en aan de zuidzijde de Binnenhaven. Tussen de sluizen en de twee draaibruggen in de doorgaande weg (A7) ligt de Voorhaven en aan de noordzijde de Buitenhaven.

Oostelijk hiervan bevinden zich twee groepen spuisluizen met stalen schuiven en betonnen heftorens. D. Roosenburg verzorgde de esthetische vormgeving. Nabij de draaibruggen staat het bronzen standbeeld van ir. C. Lely (1953, M. Andriessen). Ter verdediging van de nieuwe vaste oeververbinding kwam in 1932-'36 de Stelling bij Den Oever tot stand, een voor die tijd moderne en gedegen dubbele verdedigingslinie met dertien kazematten. De kern van de eerste linie - ten oosten van de schutsluizen - bestaat uit een driehoekig plateau met een enkele en een dubbele kanonkazemat, vijf mitrailleurkazematten en een luchtdoelremise. Aan de oostzijde ligt een V-vormige tankhindernis, waarin drie rijen betonpalen geplaatst konden worden. De tweede linie - ten westen van de spuisluizen - bestaat uit een langwerpig plateau met luchtdoelremise, machinekamer (voor elektriciteit) met verbandpost en twee mitrailleurkazematten ter bescherming van de havens. Op de kade van de schutsluizen staat voor datzelfde doel nog een mitrailleurkazemat.

Gepubliceerd op 26-05-2017