De St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen betekenis & definitie

(Abdijlaan 26) kwam tot stand op de in 1909 door benedictijnen uit Oosterhout gekochte oude abdijgronden. In een robuuste traditionalistische stijl met steile daken verrees in 1934-'35 naar ontwerp van A.J.

Kropholler een ‘voorlopig’ klooster met kapel en kloostergang. Na uitbreidingen in 1945-'50 is het klooster in 1950 tot abdij verheven en in 1953-'54 heeft men een monumentale abdijkerk verwezenlijkt naar plannen van Kropholler (uitgevoerd B.J.

Koldewey).Tot het complex behoren een ingangspoort en een U-vormige kloosterboerderij (Vennewatersweg 27), waarvan de oorspronkelijk open hof later is overkapt.