De R.K. St.-Michaëlkerk in Zuidschermer betekenis & definitie

(Zuidervaart 63) is een driebeukige basilicale kerk met driezijdig gesloten koor, lagere transeptarmen en een uitgebouwd ingangsportaal.

Aan de zuidzijde van het middenschip staat een slanke, naar boven toe verjongende toren met vierzijdige naaldspits. Deze zakelijk-expressionistische kerk kwam in 1930-'31 tot stand naar ontwerp van J. Hanekamp. Het interieur is voorzien van een apsisschildering en bevat een hoofdaltaar, een preekstoel en een communiebank uit de bouwtijd. Aan de noordzijde is de kerk verbonden met de pastorie (Zuidervaart 61; circa 1931).

Gepubliceerd op 30-05-2017