De R.K. St.-Johannes de Doperkerk in Hoofddorp betekenis & definitie

(Kruisweg 1069) is een driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een gedeeltelijk ingebouwde toren van drie geledingen met frontalen en spits. Deze kerk met neoromaanse elementen verrees in 1858-'60 naar ontwerp van Th. Molkenboer.

Bij de restauratie in 1990-'91 zijn enkele wijzigingen uit 1960 gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Zo zijn de neogotische polychromie en de kruiswegstaties weer aan het licht gebracht. Van de preekstoel is de kuip (1730) afkomstig uit een schuurkerk te Poeldijk. Het orgel in een barokke kast werd gemaakt door R.J. Kerkhoff (1868). Tot het kerkcomplex behoren een pastorie (Kruisweg 1071; circa 1905) en een nu als boekwinkel dienende voorm. bewaarschool (Kruisweg 1067). Verder is er een nu als parochiehuis gebruikt voorm. liefdesgesticht (Kruisweg 1073; 1913). Dit tweebeukige pand heeft gekoppelde topgevels met rationalistische elementen.

Gepubliceerd op 26-05-2017