De R.K. St.-Corneliuskerk in Limmen betekenis & definitie

(Dusseldorperweg 76) is een driebeukige basilicale kruiskerk met een rond gesloten koor tussen zijkapellen. De terzijde geplaatste toren heeft vier geledingen, frontalen en een ingesnoerde spits. Deze 1901-'02 naar ontwerp van J.H. van Groenendael en onder leiding van P. Snel gebouwde neoromaanse kerk verving een kerk uit 1856. De neogotische preekstoel is afkomstig van de oude kerk. Uit de bouwtijd zijn de altaren en de kruiswegstaties. De gebroeders Van Rooyen vervaardigden de gebrandschilderde ramen. Het Ypma-orgel dateert uit 1882.

Op het in 1845 gestichte kerkhof bevindt zich onder meer een zerk met Christusbeeld voor pastoor L. Scholte († 1894) en bij de ingang staan beelden van de apostelen Petrus en Paulus. Rond 1930 verrees het parochiehuis ‘St. Maarten’ (Dusseldorperweg 103; gerestaureerd 1996).

Gepubliceerd op 26-05-2017