De R.K. St.-Bonifatiuskerk in Zaandam betekenis & definitie

(Oostzijde 14) is een driebeukige basilicale kruiskerk met hoofdkoor (vijfzijdig gesloten), zuiderzijkoor (driezijdig gesloten) en een door een U-vorm omsloten noorderzijkoor. Deze neogotische kerk verrees in 1898-1900 naar plannen van A.A.J. Margry en J.M. Snickers ter vervanging van een kerk uit 1785. De door veelhoekige traptorens met spitsen geflankeerde westpartij heeft in het midden een forse klokkentoren met hoge naaldspits.

Het interieur bevat de originele neogotische inrichting met altaren vervaardigd door atelier Margry. Verder zijn er een communiebank van atelier J.P. Maas, beschilderde kruiswegstaties van J. Dunselman (1904-'13) en een preekstoel van atelier Mengelberg (1923). Afkomstig uit de oude kerk is het door Johannes Mitterreither gebouwde orgel (1787).

De pastorie (Oostzijde 12; circa 1900) vertoont neorenaissance- en neogotische details. Vóór de kerk staat een beeld van Christus Koning (circa 1950, J. Verdonk).

Gepubliceerd op 30-05-2017