De R.K. St.-Bavokerk in Ursem betekenis & definitie

(Noorddijkerweg 1) is een bescheiden driebeukige kerk met driezijdig gesloten apsis, ingangsportaal en een slanke toren. Deze kerk werd in 1920-'21 gebouwd naar een ontwerp met rationalistische details van A.J. Kropholler en verving een kerk uit 1856. Binnen zijn de muren en het koorgewelf rijk beschilderd. Het hoofdaltaar en de preekstoel met gemetselde kuip dateren uit de bouwtijd. Vóór de kerk staat een opvallend sierlijke gedenksteen voor J. Ruyter († 1944).

Gepubliceerd op 30-05-2017