De R.K. H. Hart van Jezuskerk in Hilversum betekenis & definitie

(P.J.H. Cuypersplein 5) [5] is een driebeukige basilicale kerk voorzien van een achtzijdig vieringgedeelte met lagere transeptarmen. De zware toren van twee geledingen met forse vierzijdige spits wordt geflankeerd door breed uitgebouwde kapellen. De kerk kwam in 1927-'28 tot stand naar een ontwerp in traditionalistische vormen van H.W. Valk. Afkomstig uit de Amsterdamse Catharinakerk is het Van Dam-orgel (1826, geplaatst 1934) met orgelkast naar ontwerp van N. Andriessen (1934).

Gepubliceerd op 26-05-2017