Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

De R.K. St.-Werenfriduskerk in Wervershoof

betekenis & definitie

(Dorpsstraat 73) is een driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een forse toren van drie geledingen met achtzijdige lantaarn, frontalen en een naaldspits met hoektorentjes.

Deze op de vroege Franse gotiek geïnspireerde neogotische kerk verrees in 1874-'75 naar ontwerp van Th. Asseler ter vervanging van een kerk uit 1805. De kerk is gerestaureerd in 1948-'49 en in 1985. Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven van gestukadoord hout en heeft gedrongen ronde pijlers met knopkapitelen. In 1990 heeft men het in 1967 gewitte interieur opnieuw geschilderd. Tot de inventaris behoren een door J.

Thissen vervaardigde preekstoel (1885), kruiswegstaties van F. Loots (1905-'11) en een door M. van Dinter gebouwd orgel (1862). De tweelaagse pastorie (Dorpsstraat 71) dateert uit 1875 en is ontworpen door Asseler.