De poldermolen in Oosterend betekenis & definitie

‘Het Noorden’ (Stuifweg 4), gelegen ten noordoosten van Oosterend, is een met riet gedekte achtkante grondzeiler op veldmuren, gebouwd in 1878. Deze molen bemaalde de Polder Het Noorden, waartoe in 1875 een uitwateringscomplex werd aangelegd dat ook diende voor de polders Eierland en Waal en Burg. Het in 1913 bij de molen geplaatste dieselgemaal (Stuifweg 2) heeft men in 1939 vernieuwd en geëlektrificeerd.

Gepubliceerd op 30-05-2017