De Herv. kerk in Zuid-Scharwoude betekenis & definitie

of ‘Koogerkerk’ (Koog 30) is een gepleisterde eenbeukige kerk met driezijdige sluiting en een geveltoren met frontalen en naaldspits. Opgravingen hebben een, aan St.

Petrus gewijde, 12de-eeuwse tufstenen voorganger aangetoond, die in de 15de eeuw werd vervangen door een grotere kerk met toren. Deze kerk werd vernieuwd in 1819 en nadat in 1905 de toren was ingestort ingekort en van een geveltoren voorzien.

Daarin hangt een door Ricout Butendiic gegoten klok (1448).Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1650), een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1881) en een neorenaissance-herenbank (1914).

De voorm. pastorie (Voorburggracht 169) is een tweelaags middenganghuis uit circa 1870.