De Herv. kerk in Oudeschild betekenis & definitie

(Trompstraat 60) is een zaalkerk met steunbeuren, houten geveltoren en aanbouw. Deze kerk uit 1650 kreeg in 1740 een dwarspand aan een noordzijde en bij een verbouwing in 1878 een blokbepleistering.

De in 1903 na blikseminslag vernieuwde geveltoren bevat een door Jan Albert de Grave gegoten klok (1719). De kerk is gerestaureerd in 1963-'65.

Tot de inventaris behoren een preekstoel (tweede helft 17de eeuw), een tiengebodenbord (1651, hersteld 1792) en een rouwbord (1758). De koperen kronen (1677 en 1678) zijn geschonken door Michiel Adriaansz de Ruyter en Cornelis Tromp.