De Herv. kerk in Oosterend betekenis & definitie

(Kerkstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, is een eenbeukige kruiskerk met ingangsportaal en een toren van drie geledingen met tentdak.

Het tufstenen schip stamt uit de 11de of 12de eeuw. In de 15de eeuw kwam een nieuw koor tot stand en in de 16de eeuw (mogelijk 1566) volgde het dwarsschip.

De rechte koorsluiting met portaal dateert uit 1724. In de 15de eeuw verrees de door rondboogspaarvelden gelede toren, die in de 17de of 18de eeuw werd verhoogd.Deze in 1878 herstelde en omklampte toren bevat een door Hendrick Wegewaert gegoten klok (1598). De kerk is gerestaureerd in 1968-'71. Het interieur bevat een houten scheidingswand (1645) met ingekerfde huismerken, een preekstoel (1683-'86) en een orgel met midden-18de-eeuwse elementen. De pastorie (Oesterstraat 13) dateert uit 1906.