De Herv. kerk in Limmen betekenis & definitie

(Zuidkerkenlaan 25), oorspronkelijk gewijd aan St. Cornelius, is een eenbeukige kerk voorzien van een ingebouwde slanke toren met ingesnoerde spits. Van de kleine tufstenen kerk uit circa 1100 resteert een muurfragment aan de zijde waar rond 1200 een laat-romaanse toren verrees.

Bij de bouw van de huidige kerk rond 1300 raakte de toren ingebouwd. De in 1743 grotendeels vernieuwde toren bevat een door Fran├žois en Pieter Hemony gegoten klok (1650). Het in de 15de eeuw vernieuwde koor werd in 1573 verwoest en daarna met een gedeelte van het schip gesloopt (laatste koorresten opgeruimd in 1806). De rechte koorsluiting dateert uit 1743. De kerk is gerestaureerd en ontpleisterd in 1904-'06, 1968 (ontpleistering; R.H. Fledderus) en 1999.

Gepubliceerd op 26-05-2017