De Herv. kerk in Kolhorn betekenis & definitie

(Kerkepad 3) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een slanke toren van drie geledingen met houten balustrade en naaldspits. Deze in opzet 15de-eeuwse kerk kreeg in 1648 een noordtransept.

Nadat de kerk in 1788 was uitgebrand, volgde herstel in 1791-'92.De vermoedelijk midden-19de-eeuwse toren bevat een door Willem Butendiic gegoten klok (1418) en heeft rond 1910 de huidige spits gekregen. De consistoriekamer is uit 1899. Tot de inventaris van deze in 1975 gerestaureerde kerk behoren een scheepsmodel (1782) en een koperen doopboog en doopbekkenhouder (1792). Het uit circa 1725 daterende orgel werd verbouwd in 1810 (J.M. Gerstenhauer) én bij de overplaatsing van de Luth. kerk in Purmerend naar Kolhorn (1892).