De Herv. kerk in Holysloot betekenis & definitie

(Dorpsstraat 30) ligt op een geringe verhoging en is een wit gepleisterde zaalkerk met geveltoren en ingangsportaal, gebouwd in 1846-'47 naar plannen van G. Bronke ter plaatse van een kerk uit 1613 (vervangen 1791).

Bij een restauratie in 1995 is het in 1910 toegevoegde ingangsportaal vernieuwd. De kerk bevat een laat-18de-eeuwse preekstoel. Het orgel (1730) werd door H. van Giessen gebouwd voor de Waalse kerk te Haarlem en is via de Geref. kerk van Holysloot hierheen gekomen. De pastorie (Dorpsstraat 32) verrees in 1878 naar plannen van T.C. van der Sterr.