De Herv. kerk in Bloemendaal betekenis & definitie

(Kerkplein 1) is een classicistische zaalkerk met driezijdig gesloten korte zijden, een ingangsportaal en een achtzijdige dakruiter. Deze in 1635-'36 gebouwde kerk kreeg in 1759 aan de oostzijde een consistoriekamer met fronton (verbouwd 1867). In 1916 verrees aan de zuidzijde een nieuwe consistoriekamer met fronton (J. Mulder en J.A. van Asdonk). De kerk werd in 1895 gerestaureerd. Bij een restauratie in 1936-'39 (H.W. van Kempen) is de dakruiter vernieuwd.

Het interieur wordt gedekt door een gerestaureerd houten koofplafond met steekkapjes (1648). Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren de preekstoel, het doophek, een tochtportaal en delen van herenbanken. Verder is er een door Pieter van Assendelft gebouwd orgel (circa 1760; aangekocht en vergroot 1987). De zerkenvloer bevat 17de- en 18de-eeuwse grafzerken. Uit de bouwtijd zijn verder de gebrandschilderde glazen van Pieter Holsteyn (1867 verkocht en later teruggekeerd).

De pastorie (Kerkplein 2) is een eclectisch herenhuis uit 1875 naar plannen van A. van der Steur (vergroot 1916).

Gepubliceerd op 26-05-2017