De (Herv.) Grote Kerk in Westzaan betekenis & definitie

(Kerkbuurt 37) is een kruisvorige kerk met in elk van de vier binnenhoeken een kwartronde uitbouw. Deze in 1740-'41 naar ontwerp van Jan van der Streng gebouwde kerk heeft aan de voorzijde een ingezwenkte geveltop met beeldhouwwerk op de overgang van Lodewijk XV-naar Lodewijk V-stijl (Jan van Logteren). Bij de bouw waren tevens metselaar Coenraet Hoeneker en de stukadoors Hans Jacob en Hendrik Husly betrokken. Van de voorganger uit 1573 bleef aanvankelijk de toren behouden, maar deze stortte in 1843 in. De kerk is gerestaureerd in 1967-'70.

Het interieur wordt gedekt door wit gepleisterde houten tongewelven. Tot de inventaris behoren een preekstoel op gebeeldhouwd voetstuk (pelikaan met jongen; circa 1740) en een door de firma Flaes en Brünjes gebouwd orgel (1866, gerestaureerd 2002). De voorm. pastorie (Kerkbuurt 30) is een 18de-eeuws dwars huis met een rond 1910 verhoogde middenpartij.

Gepubliceerd op 30-05-2017