De forse villa in Westerland betekenis & definitie

‘Waterkeer’ (Westerlanderweg 17) met rieten dak en expressionistische elementen werd rond 1927 gebouwd, vermoedelijk naar ontwerp van L. Zwiers voor directeur-hoofduitvoerder J.A. Ringers van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken (M.U.Z.). In 1930 kwam zijn opvolger J. Lely - de oudste zoon van ingenieur C. Lely - hier te wonen.

Gepubliceerd op 30-05-2017