De Evang. Luth. kerk in Beverwijk betekenis & definitie

(Koningstraat 119) is een T-vormige kerk uit 1774, inwendig voorzien van een stuczoldering (1778). De kerk bevat een mogelijk 17de-eeuwse preekstoel en een door P.

Flaes gebouwd orgel (1875). De voorm. pastorie (nr. 121) is een 18de-eeuws tweelaags herenhuis; de kosterij (nr. 117) dateert uit circa 1770.