De Chr. lagere school in Ransdorp betekenis & definitie

‘De Wegwijzer’ (Dorpsweg 19) begon in 1897 als een houten onderwijzerswoning met daarachter twee lokalen. Tegen die lokalen werden in 1921-'22 enkele nieuwe lokalen geplaatst naar plannen van D.

Honingh en D.G. Kruse.

Verder werd de woning verbouwd. Ernaast verrees een nieuwe onderwijzerswoning (Dorpsweg 21).

In 1985-'86 zijn de lokalen uit 1897 vervangen en heeft men de rest gerenoveerd.