Boerderijen in Spaarndam betekenis & definitie

In de door drooglegging van het IJ (1865-'73) ontstane Houtrakpolder ten noordoosten van Spaarndam liggen enkele interessante boerderijen, zoals de stolpboerderijen Ringweg 8-10 (circa 1880), met gepleisterde pilasters, en de Johanna Hoeve (Noorderweg 18; circa 1890) met vooruitstekend middengedeelte. Kenmerkend zijn ook enkele forse vrijstaande landbouwschuren, zoals die bij boerderij Nieuw Maurick (Noorderweg 17; circa 1920) en bij de Roons Hoeve (Noordzeekanaalweg 3) uit 1929.

Gepubliceerd op 30-05-2017