Boerderijen in Broek in Waterland betekenis & definitie

Bij de boerderij Laan 4 heeft men het houten woonhuis (circa 1600) later achter uitgebouwd met een stal en een hooihuis (tweede helft 19de eeuw). In circa 1750 kreeg het een pronkgevel met in- en uitgezwenkte halsgevel met fronton.

Van de restauratie rond 1980 dateert de deuromlijsting. Het interieur bevat een 17de-eeuwse bedstedenwand en 18de-eeuwse gesneden ornamenten en (plafond)betimmeringen.

Van de boerderij Leeteinde 8 is het voorhuis met houtskelet (begin 17de eeuw) behouden. Uit het begin van de 19de eeuw stamt het dwarse woonhuis van boerderij De Erven 38, het hooihuis is van omstreeks 1860.In de dorpskern bevinden zich verder enkele mooie houten stolpboerderijen, zoals Leeteinde 5-5a, gebouwd in 1785 voor Klaas Verlaan. De laat-18de-eeuwse stolpboerderij Zuid Wijk (Eilandweg 7) was een zogeheten vaarboerderij en volgens overlevering ook een halteplaats voor postkoetsen. De houten dakkapel is gereconstrueerd. Bakstenen muren en een gepleisterde voorgevel heeft de stolpboerderij Havenrak 9-11 (1875). Interessante boerderijen buiten de dorpskern zijn de boerderij met hooihuis Broekermeerdijk 15 (begin 19de eeuw) en de stolpboerderijen Overlekergouw 3 (circa 1895) en Broekermeerdijk 29 (circa 1905).