Bedrijfsgebouwen in Monnickendam betekenis & definitie

Van de in 1875 gestichte voorm. zuivelfabriek ‘Hoop doet Leven’ (Singel 1) is het rond 1890 opgerichte gebouw met trapgevels in neorenaissance-stijl behouden (uitgebreid circa 1910, gerestaureerd 1995). Het gebouw Hulpbetoon (Kermergracht 6) [17] werd in 1907 uit een legaat gebouwd voor de ‘Vereniging hulpbetoon voor eerlijke en vlijtige armoede tot wering van de bedelarij’ (opgericht 1853).

Als werkverschaffing konden armen hier manden vlechten en touw pluizen. Dit pand met brede afgeknotte trapgevel heeft van 1938 tot 1993 onderdak geboden aan winkels en is vervolgens verbouwd tot appartementen.

Van de bescheiden visverwerkende nijverheid resteert de voorm. visrokerij Havenstraat 28 (circa 1920).