Accijnshuis in Amsterdam betekenis & definitie

Het voorm. Accijnshuis (Oudebrugsteeg 7) diende voor de inning van stedelijke belasting, vooral die op bier.

Dit classicistische hoekpand uit 1638 werd hoogstwaarschijnlijk ontworpen door Pieter de Keyser, die daarbij voor de kolossale ionische pilasters het ordeboek van Vignola gebruikte.Opmerkelijk zijn de twee ingangen aan de Oudebrugsteeg, voorzien van een classicistische omlijsting en het oude (koggeschip) en nieuwe (drie Andreaskruisen) stadswapen. Van 1830 tot 1903 was het gebouw een politiepost. Het kreeg een extra verdieping voor de huisvesting van het Bureau voor Handelsinlichtingen (tot 1927). Momenteel is het in gebruik als café.