Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Gepubliceerd op 13-07-2017

De R.K. St.-Lambertuskerk in Someren

betekenis & definitie

De R.K. St.-Lambertuskerk (Kerkstraat 16) is een sobere driebeukige kerk met recht gesloten koor en terzijde staande toren met neoromaanse elementen. Het gebouw verrees in 1925-'26 naar plannen van J. Franssen op enige afstand zuidelijk van de oude (gesloopte) kerk uit 1829.

De kerk is vooral van belang vanwege de rijke inventaris. Het barokke hoofdaltaar uit omstreeks 1750 bevat enkele levensgrote beelden. Het middelste altaarstuk werd geschilderd door B.J.C. Weingärtner, de twee andere in 1753 door O.E. Pirotte. De omstreeks dezelfde tijd vervaardigde communiebank, afkomstig van de Lieve-Vrouwe-Broederschapskapel in de St.-Jan te Den Bosch, werd in 1878 aan de kerk geschonken en door L. Coenen met enkele panelen uitgebreid. Deze maakte ook de twee neobarokke biechtstoelen en waarschijnlijk eveneens de preekstoel. Eveneens uit de St.-Jan zijn de door J.A. van der Ven in 1854-'57 gemaakte gipsmodellen van Christus, Johannes de Doper en de Twaalf Apostelen. Het in 1857-'58 door F.C. Smits gebouwde orgel steekt in een door J.F. Buijssen gesneden orgelkast met heiligenbeelden en musicerende engelen.