Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Hof van de Justitie van de Europese Unie

betekenis & definitie

EU-instelling die belast is met uitleg en toepassing van de EU-verdragen. Tot deze instelling behoren het Hof van Justitie, het Gerecht en het Ambtenarengerecht.