Gemengd akkoord betekenis & definitie

Internationale overeenkomst tussen de EU enerzijds en een derde land of een internationale organisatie anderzijds, waaraan aan de zijde van de EU ook de lidstaten deelnemen omdat er onderwerpen in worden behandeld waar de lidstaten (mede) over gaan.