Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Fundamentele vrijheden

betekenis & definitie

In EU-verband duiden deze vrijheden op de grondbeginselen van de EU die ertoe dienen de bewegingsvrijheid binnen de EU te bevorderen. De klassieke vrijheden waar het in deze context om gaat zijn: vrij verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging en het verlenen van diensten, vrij verkeer van goederen en vrij verkeer van kapitaal. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht bestaat er een algemeen recht voor EU-Burgers om vrij te reizen en te verblijven binnen de EU.