Doeltreffendheidsbeginsel (ook effectiviteitsbeginsel) betekenis & definitie

Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de uitoefening door justitiabelen van de door de EU-rechtsorde verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt.

Lees meer