Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

DAEB

betekenis & definitie

DAEB staat voor dienst van algemeen economisch belang. Een DAEB kan worden uitgezonderd van de gewone mededingingsregels van het EU-Werkingsverdrag als dat nodig is voor het functioneren ervan. De diensten van algemeen economisch belang zijn de activiteiten op het gebied van commerciële dienstverlening waarbij taken van algemeen belang worden vervuld. Daarvoor gelden van overheidswege specifieke verplichtingen inzake openbare dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het geval met de dienstverlening via vervoer-, energie- en communicatienetwerken en vaak in de gezondheidszorg. Het EU-Werkingsverdrag kent een aantal bijzondere regels voor DAEB’s. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat de Unie de toegang tot diensten van algemeen economisch belang erkent en eerbiedigt teneinde de sociale en territoriale samenhang van de Unie te bevorderen.