Algemene strekking betekenis & definitie

Niet gericht tot een bepaalde welomschreven groep (besluit van algemene strekking).

Gepubliceerd op 30-12-2016