Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

Acquis (communautaire)

betekenis & definitie

Franse uitdrukking voor “de verworvenheden van de EU”. De verzameling verdragen, wetgeving (bijvoorbeeld richtlijnen en verordeningen) en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Samen vormen zij het geheel van regels waaraan de instellingen en de lidstaten zich moeten houden. “Het acquis aanvaarden” betekent: zich aanpassen aan de EU in de juridische toestand waarin deze verkeert. Kandidaat-lidstaten moeten het “acquis” aanvaarden voordat zij tot de EU kunnen toetreden. De aanduiding ‘acquis communautaire’ (gemeenschapsacquis) is sinds het Verdrag van Lissabon vervangen door ‘acquis van de Unie.