MBO Raad

Begrippenlijst MBO Raad

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Deregulering

betekenis & definitie

Deregulering is het beleid van de overheid is erop gericht onderwijsinstellingen een grotere beleidsvrijheid te geven in samenhang met minder regelgeving. De onderwijsinstellingen leggen verantwoording af over de besteding van overheidsgelden en de kwaliteit van het onderwijs.