Max Dohle

Begrippen uit "Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet" (2004)

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Bomijs

betekenis & definitie

Melkwit tot gelig is. IJs drijft op het water, bomijs niet. Bomijs steunt op de walkant. Dat is het gevolg van het malen van het onderliggende water.

Er zit dus lucht tussen het ijs en het water. Niet op gaan staan dus, je zakt er doorheen. Het heet bomijs omdat het een dof, hol geluid maakt. Bomijs kent in veel,dialecten synoniemen: kuipijs in Vlaanderen, dobijs in Drenthe, bonkijs in Groningen en in het algemeen ook wel bolijs of pijpijs genoemd.